அருள்மிகு கமுதி ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் துணை
அருள்மிகு கமுதி ஸ்ரீ சுடலைமாடன் சுவாமி துணை

கமுதி தெற்கத்திய நாடார் பங்காளிகள் சங்கத்திற்குத் தனித்து புராதன பாத்தியமான குலதெய்வம் ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன், ஸ்ரீ சுடலை மாடன் சுவாமி திருக்கோவில்கள்

சங்கப் பதிவு எண்: SI. No. SRG/Ramanathapuram/141/2021
Announcement 1: We are pleased to announce that, the much awaited 2nd Mahakumbabishekam of the ancient Arulmigu Sri VeeraMakali Amman Temple in Kamuthi town will be held on 01-02-2023 - Wednesday in the morning in between 09:15AM and 10:30AM. Announcement 2: Our Kamuthi Sri Sudalai Madan Temple and Sri Veera Maakali Amman Temple "Maasi kalari festival" starts on 10th March'2023 - Friday evening at 07.25 PM.
WELCOME TO OUR WEBSITE - "Please Click Here to Enter" Announcement 1: We are pleased to announce that, the much awaited 2nd Mahakumbabishekam of the ancient Arulmigu Sri VeeraMakali Amman Temple in Kamuthi town will be held on 01-02-2023 - Wednesday in the morning in between 09:15AM and 10:30AM. Announcement 2: Our Kamuthi Sri Sudalai Madan Temple and Sri Veera Maakali Amman Temple "Maasi kalari festival" starts on 10th March'2023 - Friday evening at 07.25 PM.